Product Description

Artikl: KZRM 

Montažni ključ za sve regulatore mlaza M24 (muški navoj). Ključ služi ujedno za montažu i čišćenje od kamenca.