Product Description

Artikl: RM22WS3 – 3 l/min
RM22WS4 – 4 l/min
RM22WS5 – 5 l/min
RM22WS6 – 6 l/min

  • Štedni umetak za sve slavine sa vanjskim navojem
  • Konstantna potrošnja vode neovisno o pritisku 3,4,5 ili 6 l/min ± 15%
  • Umanjeno taloženje kamenca i lako čistljivo od istog
  • Ispunjava standarde KIWA, WRAS, LGA, NSF, DIN NORM za pitku vodu
  • Testiran na glasnoću da nestvara buku pri korištenju u objektu
  • Ukoliko želite veći protok vode u minuti, molimo Vas da nas kontaktirate
  • Garancija 5 godina!

Pažnja! Ne postavljati na armature i slavine koje ne rade pod pritiskom!


Upute za čišćenje

1. Kada primjetite da mlaz vode više nije ravnomjeran, Vaš regulator mlaza je zasićen kamencom i mora se očistit.
Skinite regulator mlaza sa slavine s montažnim ključem.
2. Odvojite kućište od regulatora mlaza.
3. Stavite regulator mlaza u vodu s octom (2/3 vode, 1/3 octa). S obzirom da regulator mlaza pluta na vodi,
molimo Vas da stavite neki teži predmet na njega da potone. Ovisno o količini kamenca na istome, ostavite
ga u otopini 24 sata ili dulje po potrebi.

PAŽNJA!
Ne koristiti nikakva kemijska sredstva za čišćenje regulatora mlaza, zbog zaštite okoliša. Ocat je dovoljan.
Ispred regulatora mlaza uvjek staviti brtvu sa zaštitnim sitom iz našeg asortimana. ( Artikl: 18 )