POVRAT

Povrat se odnosi na kupovinu isključivo putem web-shopa!

Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: SF klima,grijanje , A.Mihanovića 25, 44320 Kutina

POVRAT SREDSTAVA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti SF klima,grijanje na info broj ili mail adresu info@malotrosi.com radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane SF klima,grijanja.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom.

SF klima,grijanje utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja* iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže/dodataka** uz proizvod vraćenog proizvoda:
** dodatcima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi i ostali pribor koji dolazi uz proizvod
* postotci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%)

ZAMJENA ROBE

Kupac može reklamirati proizvod slanjem na adresu našeg sjedišta (SF klima,grijanje, A. Mihanovića 25, 44320 Kutina). Ukoliko je razlog zamjene oštećeni ili neispravan uređaj, zamjena ide na trošak SF klima,grijanje, a ukoliko je riječ o zamjeni uređaja zbog želje kupca, kupac šalje robu na naše skladište o svom trošku.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem našem voditelju web prodaje na email info@malotrosi.com.

Kada kupac želi ispravnu i neupotrebljavanu robu već kupljenu zamijeniti drugom, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji kupca.

Kupac ima pravo na povrat novca samo u slučaju da kupljena roba ima neki od materijalnih nedostataka navedenih u čl. 401. Zakona o obveznim odnosima:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
2) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
3) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
4) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
5) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu
——————————–
Također, ako proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena računajući od njezine predaje kupcu, a ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, prema čl. 426. Zakona o obveznim odnosima kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

I trgovac (SF klima,grijanje) i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko trgovac (SF klima,grijanje) iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave te za iznos kartične provizije (ako je roba plaćena kreditnom ili debitnom karticom).